Sundhedstjek og medicinhåndtering​

Sygeplejersken tilbyder ugentlige samtaler med alle beboere i botilbuddet.

Samtalerne sker efter aftale med beboeren og under hensyn til beboerens hverdagsliv.

I samarbejdet med beboerne indgår undersøgelser af vitale værdier, vægt, blodtryk puls mm. I dialog med beboeren gennemgås ligeledes medicin og medicineffekt, kost, bevægelse, søvn og øvrige døgnrytme.

I samarbejde med beboerne er det afgørende at lytte til beboerens beretning om sig selv for at opnå en helhedsforståelse af beboerens trivsel, sundhed og udvikling. Det hører med til sundhedsmedarbejderens funktion at være med til at skabe overblik over beboerens samlede fysiske og psykiske trivsel.​

I botilbuddet indgår sundhedsmedarbejderens observationer i den tværfaglige vurdering af beboerens funktionsniveau, den fysiske og psykiske trivsel.

Det er sundhedsmedarbejderen, på botilbuddets vegne, der varetager medicinhåndtering og medicin-dokumentation opdateringer for alle beboere efter gældende retningslinjer.

Sundhedsmedarbejderen varetager kontakten med læge, psykiater og andre eksterne sundhedsaktører. Ligesom medarbejderen deltager i lægesamtaler og konsultationer for at sikre den sundhedsfaglige rapportering.​