Pædagogisk Praksis og Værdier​

  • ​I Fonden Dillesholm tager samarbejdet med beboerne afsæt i respekt for det enkelte menneske har værdi og er unik i sin væren. Derfor tilrettelægges dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og behov. I udgangspunktet møder personalet beboerne med forventninger og krav om at de bruger deres positive ressourcer. For at det skal lykkes har personalet i samarbejde med beboerne lavet synlige strukturer for aktiviteter og daglige rutiner. Strukturerne er skemalagt og foregår på egne præmisser i eget tempo.
  • ​​Alle medarbejdere forventes at arbejde bevidst med at være gode rollemodeller. Medarbejderne lærer beboerne, at være ansvarlige, aktive og vise tillid i fælleskabet og samarbejdet om de daglige opgaveløsninger. Beboerne bliver mødt med respekt og vi forventer at de møder hinanden med respekt. Medarbejderne viser omsorg overfor dyrene, ved at passe dem. Når beboerne medinddrages bliver denne omsorg en del af deres liv.
  • ​Det pædagogiske ansvar og motivationsarbejde i hverdagen udspiller sig i dialog med beboerne for at støtte dem til at skabe og udfolde sig i selvvalgte aktiviteter. Vi arbejder både med den enkeltes sociale problemstillinger, dynamik og relationer i beboerfællesskabet. Det er personalets ansvar at de fælles erfaringer - hvad der virker og hvad der ikke virker, synliggøres og konkretiseres. Der afholdes ugentlige husmøder, hvor det er personalet der er tovholdere ud fra en kendt fast struktur. På husmøderne følges en fast dagsorden – hvor hverdagslivet, begivenheder, beboernes ønsker osv. er i fokus, ligesom medarbejdere og ledelse orienterer om nyheder, der er relevante for beboerne.
  • ​Den anerkendende dialog er central for den pædagogiske praksis. For at sikre beboerne bliver lyttet til, oplever sig forstået og inddraget i hverdagslivet får alle tilbudt en daglig individuel samtale. I samtalen er det medarbejderens ansvar at skabe den trygge ramme for samtalen. Det er medarbejderens ansvar at være oprigtig nysgerrig og undersøgende for at opnå kendskab til beboerens stemning, tanker og følelser. (Det er afgørende for samtalens kvalitet og beboerens oplevelse af at blive mødt - at medarbejderens personlige forforståelse og vurderinger holdes ude af situationen).

​Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål?

​​Ønsker du at høre mere om hverdagen på

​Dillesholm & Frederiksminde bosted, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi vender vi tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller ​
​ønsker du at høre nærmere?

Dillesholm

Salimorvej 1, 4874 Gedser

- Klik her for rutevejledning


Frederiksminde

Gedser Landevej 63, 4874 Gedser​

- Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

Telefon: 20 95 06 11

Mobil: 40 94 34 54

E-mail: tb@dillesholm.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.