Botilbuddet Dillesholm
​Historie, Ledelse & Organisation

Dillesholm er beliggende i Gedser, Guldborgsund Kommune.

Botilbuddet består af 2 afdelinger: Dillesholm og Frederiksminde, som er to nedlagte gårde

beliggende i samme lokalområde. Det er et botilbud for voksne borgere jvnf. SEL § 107 med mulighed for § 108.

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, lettere handicap, personlighedsforstyrrelse, angst og andre psykiske lidelser samt autismespektrum-forstyrrelser.

Botilbuddet Dillesholm har siden opstarten udviklet sig. 17 år efter opstart er Dillesholm en fondsbestyret virksomhed bestående af 2 fysiske enheder. 

Ledelsen udgøres af en fondsbestyrelse og den daglige pædagogiske og administrative ledelse v. Thomas & Heidi Bornemann. Thomas og Heidi er ledelsesansatte medarbejdere.

Den daglige ledelse har ansvar for at organisere arbejdet i dagligdagen på begge matrikler. Ledelsen overvåger rammer, pligter, rettigheder og om retningslinjer og instrukser bliver overholdt, samt at opgaverne løses forsvarligt og kvalitativt af det pædagogiske personale. Den daglige ledelse har ligeledes det overordnede ansvar for samarbejde og kontakt med eksterne samarbejdspartnere og øvrige aktører. Den daglige ledelse refererer til Bestyrelsen i Fonden Dillesholm.

Der er desuden faste stabsfunktioner tilknyttet til botilbuddet Dillesholm, som refererer til den daglig ledelse. Stabsfunktionerne er aktuelt besat af sygeplejerske/Sundhedsfaglig medarbejder, ekstern supervisor i forhold til supervisering af medarbejderstaben, psykiatrisk speciallæge som varetager den psykiatri-faglige relation i konsultationer med beboerne og endelig regnskabsmedarbejder, som varetager bogføring af driftsregnskab, løn -og ferieregnskab.

Da Botilbuddet Dillesholm blev etableret af Thomas og Heidi Bornemann i 2005, havde begge en vision om at kunne tilbyde borgere med handicap, psykiatriske lidelser og psykosociale udfordringer et specialiseret botilbud i nære og hjemlige fysiske rammer.

Fra begyndelsen af 00-erne blev det generelt sværere at fastholde de mindre botilbud for målgruppen og det institutionelle præg trådte i forgrunden for mange botilbud.

Det var medvirkende årsag til at Thomas og Heidi traf beslutningen om at starte eget botilbud, hvor den styrende værdi i det socialpædagogiske arbejde er nærhedsprincippet i styrkelsen af beboerens udvikling og livskvalitet.

​Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål?

​​Ønsker du at høre mere om hverdagen på

​Dillesholm & Frederiksminde bosted, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi vender vi tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller ​
​ønsker du at høre nærmere?

Dillesholm

Salimorvej 1, 4874 Gedser

- Klik her for rutevejledning


Frederiksminde

Gedser Landevej 63, 4874 Gedser​

- Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

Telefon: 20 95 06 11

Mobil: 40 94 34 54

E-mail: tb@dillesholm.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.