Et liv på egne betingelser

Velkommen til Dillesholm & Frederiksminde Botilbud

Et § 107/108 botilbud med fokus på livskvalitet, sundhed og tryghed tæt på naturen

Botilbuddet Dillesholm blev etableret af Thomas og Heidi Bornemann i 2005.
​Målgruppen er borgere med handicap, psykiatriske lidelser og psykosociale udfordringer
​i et specialiseret botilbud i nære og hjemlige fysiske rammer.
​Botilbuddet rummer borgere med psykisk funktionsnedsættelse, udviklingshæmmede,
​personlighedsforstyrrelse, psykiske lidelser samt autisme-spektrumforstyrrelser.
​Flere af borgerne har vedvarende lettere fysiske handicaps i tilknytning til ovennævnte problematikker. 

Kendetegnende for flere er også et livslangt vilkår som social udsat.​