NADA Terapi​

Vi tilbyder NADA-akupunktur til vores beboere. En del af personalet er uddannet til at give NADA. NADA er en nonverbal terapiform eller behandling, som tager afsæt i en gammel kinesisk behandlingsform, hvor formålet er at skabe balance i energien hos den enkelte. NADA anvendes som supplement til øvrige behandlinger.

NADA er en særlig form for akupunktur, øre-akupunktur, der stimulerer belønningssystemet i kroppen og centralnervesystemet, som har forbindelse til ørene. En NADA-behandling består af fem akupunktur nåle i hvert øre. Der kan suppleres med yderligere nåle i hovedbunden.

NADA har fokus på recovery, empowerment og personlig udvikling. NADA har god effekt og betragtes som bivirkningsfrit.​

I samtale med beboerne informeres der om NADA som terapiform, og sammen findes der frem til målet med NADA for den enkelte.

NADA kan have en positiv effekt i forbindelse med en lang række udfordringer og lidelser: Søvnproblemer, smerter, impuls handlinger, udadreagerende adfærd og vold, fokusering og ro, stress, PTST og andre belastningsreaktioner, angst og depression, ADHD/ADD, abstinenser og Stoftrang, medicin-bivirkninger.​