Ergoterapeutisk tilbud, sensorisk og fysisk træning​

”Sanseintegrationsbehandling har til hensigt at kunne støtte beboerne i at organisere sanseimpulser fra egen krop og omgivelser, så man kan bruge kroppen effektivt og målbart”. (Citat Birgitte Gammeltoft, tidskriftet Vidende fællesskaber, 2009).

Sensorisk træning tager afsæt i at alle mennesker er aktivitetsvæsener - at al aktivitet skal have en betydning. Sanserne styrer hvordan vi oplever os selv og verdenen. Det enkelte menneske sanser verden på sin egen unikke måde.

Forud for opstart af sensorisk træning, laves der en sensorisk profil af hver enkelt beboer. Ud fra profilen tilrettelægges en sensorisk diæt, som retter sig imod hvilke sanser der bør stimuleres eller beroliges/hæmmes.

Formålet med sensorisk træning er at skabe en bedre kontakt til kroppen – at mærke sig selv. Med den sensoriske træning tilstræber vi at støtte den enkelte beboer til bedre indre balance og til at mindske affekthandlinger og voldsom adfærd, både fysisk og psykisk. Flere beboere har hjælpemidler, der støtter dem i forhold til at regulere sansestimuli i hverdagen.​

Der tilbydes sensorisk træning 2 gange om ugen for alle beboere under vejledning og guidning af den ergoterapeutiske medarbejder på botilbuddet. Det er ligeledes ergoterapeuten, i samarbejde med kontaktperson og med afsæt i sanseprofil, ansøger om eller indkøber hjælpemidler til den enkelte beboer. På bostedet benytter vi os aktuelt af kugle- og tyngdedyner, kugleveste, kuglepuder og stole, gynger, musik og dufte. Endelig er naturen en meget nærværende aktør og redskab i den sensoriske træning på botilbuddet.

På botilbuddet tilbydes ligeledes fysisk træning i botilbuddets egne træningsfaciliteter. Der lægges individuelt træningsprogram. Træningen er superviseret af ergoterapeuten med en 1 times individuel træning om ugen. Formålet med træningen er bla. at træne fokus, kropskontakt og opnå selvtillid og styrke.​