Et aktivt hverdagsliv​​

Hverdagslivet på botilbuddene Dillesholm og Frederiksminde er præget af beboer-aktiviteter og meget dynamik. Samværet med personalet er tæt og binder hverdagen sammen.

Hverdagen starter ud med et morgenoverlap, hvor personalet mødes og fordeler ansvaret for beboerne, opgaver og planlægger dagen. Dernæst planlægges dagen med de enkelte beboere i takt med at de står op eller bliver vækket. Der tages afsæt i beboernes individuelle dagsplan eller ugeplan.

Der spises morgenmad i fællesrummene. Måltidet indtages i mindre grupper på forskellige tidspunkter, da nogle skal tidligt afsted i beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, der tages også hensyn til beboernes gruppedynamik.

Herefter har flere behov for støtte til personlig hygiejne. Dernæst følges nogen i beskæftigelse, andre ledsages under hele aktiviteten i beskæftigelsen. Nogle beboere har hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte til tøjvask og rengøring, andre praktiske gøremål eller ved besøg hos tandlæge, fodpleje, frisør osv.

Når beboerne kommer hjem, inddrages beboerne i madlavningen. Nogle skal i hestestalden, ud at ride eller til trav. Om eftermiddagen er der ligeledes individuelle samtaler med beboerne. Andre skal i bad, når de kommer hjem eller har været ude at ride. Nogen beboere benytter også Frederiksmindes træningscenter under vejledning af ergoterapeuten.

Aftensmåltidet foregår i mindre grupper. Den beboer derhar maddag skal rydde op efter måltidet sammen med personalet. Beboerne deltager i at fodre dyrene, trække hestene fra fold ind til stalden. Nogle beboere spiller kort eller andre spil og ser tv senere på aftenen inden sengetid. Dagen afsluttes med hjælp til personlig hygiejne inden sengetid for de beboere, der har brug for støtte.​