Ledelse & organisation​

Botilbuddet Dillesholm har siden opstarten udviklet sig. 17 år efter opstart er Dillesholm en fondsbestyret virksomhed bestående af 2 fysiske enheder. Ledelsen udgøres af en fondsbestyrelse og den daglige pædagogiske og administrative ledelse v. Thomas & Heidi Bornemann. Thomas og Heidi er ledelsesansatte medarbejdere.

Den daglige ledelse har ansvar for at organisere arbejdet i dagligdagen på begge matrikler. Ledelsen har ansvar for at rammer, pligter, rettigheder og om retningslinjer og instrukser bliver overholdt, samt at opgaverne løses forsvarligt og kvalitativt af det pædagogiske personale. Den daglige ledelse har ligeledes det overordnede ansvar for samarbejde og kontakt med eksterne samarbejdspartnere og øvrige aktører. Den daglige ledelse refererer til Bestyrelsen i Fonden Dillesholm.

Der er desuden faste stabsfunktioner tilknyttet til botilbuddet Dillesholm, som refererer til den daglig ledelse.

Stabsfunktionerne er aktuelt besat af sygeplejerske/Sundhedsfaglig medarbejder, ekstern supervisor i forhold til supervisering af medarbejderstaben, psykiatrisk speciallæge som varetager den psykiatri-faglige relation i konsultationer med beboerne, en regnskabsmedarbejder, som varetager bogføring af driftsregnskab, løn -og ferieregnskab.