Botilbuddet Dillesholm

Dillesholm er beliggende i Gedser, Guldborgsund Kommune.

Botilbuddet består af 2 afdelinger: Dillesholm og Frederiksminde, som er to nedlagte gårde

beliggende i samme lokalområde. Det er et botilbud for voksne borgere jvnf. SEL § 107 med mulighed for § 108.

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, lettere handicap, personlighedsforstyrrelse, angst og andre psykiske lidelser samt autismespektrum-forstyrrelser.

​Da Botilbuddet Dillesholm blev etableret af Thomas og Heidi Bornemann i 2005, havde begge en vision om at kunne tilbyde borgere med handicap, psykiatriske lidelser og psykosociale udfordringer et specialiseret botilbud i nære og hjemlige fysiske rammer.​

Fra begyndelsen af 00-erne blev det generelt sværere at fastholde de mindre botilbud for målgruppen og det institutionelle præg trådte i forgrunden for mange botilbud.

Det var medvirkende årsag til at Thomas og Heidi traf beslutningen om at starte eget botilbud, hvor den styrende værdi i det socialpædagogiske arbejde er nærhedsprincippet i styrkelsen af beboerens udvikling og livskvalitet.​

​Firma

Dillesholm

CVR: 29062544

Adresse

Salimorvej 1

4874 Gedser​

​Kontakt