Beskæftigelsen

(beskyttet beskæftigelse ihh. til SEL § 103)​

​Beskæftigelsen er et tilbud til alle beboere i botilbuddet. Der tilbydes beskæftigelse under vejledning og guidning af to faste medarbejdere med pædagogisk -og håndværksmæssig uddannelse og erfaring. Beskæftigelsen er en arbejdsplads hvor beboerne træner fremmøde, samarbejde og løsning af arbejdsopgaver i forskellige aktiviteter.

Formålet med beskæftigelsen er at opnå arbejdsglæde, at etablere et læringsmiljø, hvor man får indblik i lette praktiske arbejdsprocesser, og opnår talforståelse i arbejdet med de praktiske opgaver. I guidning i arbejdsgangene tages der afsæt i den enkelte beboers ressourcer, så denne oplever succes og opnår en følelse af at kunne noget. I Beskæftigelsen har beboeren mulighed for at udfordre sig selv, udvikle selvstændighed i arbejdsgangene, og gradvist at løse sværere opgaver og træffe beslutninger.

I Beskæftigelsen har medarbejderne fokus på at have tid til hver enkelt beboer og støtte beboeren i arbejdet og processerne. Medarbejderne støtter beboeren i at få succesoplevelser – en følelse af at kunne noget. Beskæftigelsen har vi fokus på bæredygtighed. Beboerne lærer også at have bevidsthed om miljø. Generelt bliver beboerne introduceret til retningslinjer og rammer omkring arbejdsmiljø og sikkerhed, som læner sig op ad det ordinære arbejdsmarked.

Ligeledes er der fokus på fællesskabet i gruppen af beboere tilknyttet Beskæftigelsen. Det er vigtigt at der tid til hygge og samvær i Skurvognen.

Beboerne møder på arbejde kl. 8.00-14.00 fire dage om ugen. Hver morgen samles gruppen inden arbejdsdagen begynder. I Beskæftigelsen tilberedes frokosten i fællesskab, og man spiser sammen i Skurvognen med de øvrige tilbud.

Arbejdet planlægges for en uge ad gangen, så beboerne kender opgaverne i løbet af weekenden, hvor opgaverne skrives på ugeplan om søndagen.

Der afholdes månedlige P-møder sammen med de øvrige aktivitetstilbud. Ligesom der også afholdes julefrokost sammen med de andre aktivitetstilbud.

I Beskæftigelsen arbejdes der med mange aktiviteter, hvoraf flere er årstids -og højtidsbestemte: Almindeligt forefaldende arbejde, græsslåning, reparationer, mindre konstruktioner (nyt hønsehus), maling af bygninger på Frederiksminde og Dillesholm, vedligeholdelse af tilkørselsveje, havepasning og hækklipning. Vi har lavet julepynt og redekasser og andre mindre projekter i samarbejde med Farmen.​