Personale og uddannelse​

Ledelsen består af 2 medarbejdere – begge pædagogisk uddannede med diplom i ledelse.

Der er ansat en ergoterapeut og sygeplejerske som er tovholdere på sundhedsindsatserne.

Medarbejderstaben udgøres af ca. 2/3 pædagogisk uddannet personale hvoraf flere har mange års erfaring i arbejdet med heste. De øvrige medarbejdere har enten håndværksmæssig eller anden uddannelsesbaggrund.

Fælles for alle er at de følger kortere og længerevarende kursusforløb i Dillsholm regi. Nogle få deltager i individuelle uddannelsesforløb.​

Tidligere har medarbejderne bla. deltaget i følgende kurser:

  • 7 gode vaner – personalerettet forløb med fokus på det gode samarbejde og kommunikation.
  • Forløb i Etik og Moral v. Lotte Schlosshauer Frøik.
  • Kurser og temadage på VUC, Nykøbing F.: Virksomhedsgrundlag, Kvalitet i det pædagogiske arbejde, Ansvar medledelse og selvledelse, Neuropsykologi og Professionel kommunikation. Længerevarende forløb i udarbejdelsen af statusrapporter.
  • ​3 dages kursus for alle i metakognitivterapi v. Betina Buono.
  • Oplæg og kursus i Neuropædagogik – 1 dag, v. Keld Fredens.
  • Oplæg v. Morten Reesen om kommunikation og samarbejde.

​​

Metakognitivuddannelse – individuelt forløb.

Hesteterapeut – individuelt forløb.​