Et hjem​

Det er vigtigt for os, at Dillesholm og Frederiksminde. bliver beboernes hjem.

Det er vores opgave at give dem følelsen af, at de selv er med til at bestemme hvordan de skal bo, hvad der skal foregå og at ting kan ændres hvis de ikke virker.

Demokratiske spilleregler

Der holdes husmøder en gang om ugen. Beboerne sætter punkter på dagsordenen, som debatteres efter demokratiske spillerregler.

Vi lytter til hinanden og accepterer, at vi har forskellige holdninger og meninger. Der er et festudvalg med en borger fra Dillesholm og en borger fra Frederiksminde.

Ligeledes er der et udvalg som planlægger og arrangerer ture. Der er tur til Sølund musikfestival hvert år.