Dags-/fritidstilbud​

Dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og behov. Såvel beboernes aktiviteter som daglige rutiner er skemalagt og foregår på egen præmisser i eget tempo.

Herudover er der mulighed for at deltagelse i forskellige aktiviteter, Svømning, Badminton, Fodbold, Snoezelhuset, Klub solstrålen, Musik, Naturture. Der er mulighed for ridning og omgang med heste på Dillesholm hver dag. Der tilbydes ture og oplevelser ud af huset i nærområdet og de naturskønne omgivelser.

Der udarbejdes dagskemaer for alle beboere.

Beskæftigelse

​Der er på hverdage mulighed for, at arbejde under den sociale virksomhed Falster.

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse under § 103. Denne beskæftigelse indeholder bl.a. pasning af dyr, træning, genoptræning og håndværksmæssige projekter.

Vi tilbyder aktivitets og samværstilbud under § 104.

​Hvordan gør vi

På Dillesholm arbejder vi på, at give beboerne livskvalitet. Vi arbejder både med den enkeltes problemstilling og med relationerne i gruppen.

Ved indflytning på Dillesholm er der nogle, der har brug for støtte til at få afklaret egne muligheder og forventninger til livet, mens andre ved hvad de vil, hvad de er gode til og hvad de gerne vil bliver bedre til.

​Omsorgen ligger også i at finde ud af, hvilket aktiviteter, følelser og relationer, den enkelte borger har.

Vi arbejder ud fra kognitive metoder. Vores arbejdsmetoder er anerkendende og vi benytter KRAP konceptet. Det betyder at rammerne skal være til stede som støtte til beboerne.

Vi skaber en hverdag der indeholder de elementer som andre mennesker har i deres hverdag. Tingene bliver gjort, aftaler overholdt selvom den enkelte måske har en dårlig dag.​

Alle beboere får tilbudt en individuel samtale hver dag.

​​Vi forsøger sammen med beboerne, at skabe fælles erfaringer med hvad der virker og hvad der ikke virker. Alle har brug for, at omgivelserne er i stand til, at give dem positive oplevelser/livskvalitet.

​​

Alle beboere bliver mødt med respekt og vi forventer at de møder hinanden med respekt.

​​

I hverdagen møder vi beboerne med forventninger og krav om at bruge deres positive ressourcer.

Indflydelse på eget liv

​Beboerne skal have hjælp til, at skabe selvvalgte aktiviteter i deres eget liv - både mens de bor på Dillesholm og når de evt. skal bo andre steder. Man bliver kun i stand til dette, hvis man har kendskab til forskellige aktiviteter. Medarbejderne skal være aktive rollemodeller således, at deres egen aktiviteter i hverdagen, bliver en måde at præsentere beboerne, for de aktiviteter der naturligt fylder hverdagen for andre mennesker.

​​

Omsorg

​Mange af beboerne er massivt omsorgssvigtede. Dette betyder, at de selv har svært ved, at vise omsorg. Dyrene på Dillesholm er et ufarligt sted, at turde vise omsorg og de er ikke specielet kritiske overfor den omsorg der vises. Medarbejderne viser omsorg overfor dyrene, ved at passe dem. Når beboerne medinddrages bliver denne omsorg en del af deres liv.

​​

At tage ansvar

​​Det er vigtigt, at man føler sig ansvarlig overfor huset. Dette betyder at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder tager ansvar, også selvom det måske ikke lige er min tur i dag. Man skal ikke bruge en målestok der er ok i ens eget hjem, man skal ved overdreven synlighed og tydelighed vise, hvad det er man gør. Hvis vi vil lære beboerne, at være ansvarlige og vise tillid skal vi også være ansvarlige.​