Omgang med heste, rideterapi og ridning​

Beboerne har mulighed for at lære at ride, træne eller forbedre deres ridning mens de bor på Dillesholm eller Frederiksminde. Botilbuddet rummer stalde, ridehuse, ridebane og hestefolde på begge botilbuddets gårde.

Vi opfatter rideterapi som omgangen med heste. Ligesom pasning og pleje også indgår i den daglige omgang med heste. Det er ikke alle beboere, der har lyst til at sidde på hesten. Rideterapi er en terapiform, der understøtter både krop, psyke og følelser. Beboerne oplever glæde i nærværet med hestene, uanset om man er rytter eller ej.

Ved rideterapi og i samarbejdet med hestene udvikles bedre kropskontrol, større selvværd og evne til at koncentrere sig. Beboerne kan opnå indre ro og blive bedre til at håndtere udfordringer og svære situationer i hverdagslivet. Beboerne får mulighed for at opleve følelse af at mestre noget, når de kan håndtere og omgås hestene. Mestrings-oplevelsen rækker udover samarbejdet med heste og træner.

I træning med hestene indgår forskellige øvelser i samarbejdet mellem hest og beboer. 

Der indgår trækture med heste og beboer og almindelige rideture, hvor der kan afprøves og trænes flere gangarter. Der er også mulighed for at ride spring og dressur. Vi har ofte ture til stranden med hestene, hvor vi bader med hestene. Botilbuddet ligger tæt ved stranden. Endelig har vi mulighed for at støtte beboerne i at deltage i ridestævner. Ture og træning tager afsæt i beboernes kendskab til og omgangen med hestene. Hvis man har egen hest, har man mulighed for at flytte den med.

Hos Botilbuddet Dillesholm anser vi hestene som intelligente følsomme individer, som bidrager positivt til beboernes livskvalitet. I nærværet og relationen med hestene oplever beboerne kontakt med et andet levende individ uden krav og ord. Kontakten, varmen og nærværet støtter beboerne til at etablere indre kontakt og positiv selvfølelse, mindske selvskade og voldsomme stemningsskift.

I omgangen og nærværet med hestene, udvikles og trænes beboernes relations-kompetencer, og dermed forståelse af og evne til at indgå i sociale sammenhænge.